top of page

Extra info k žumpám

Pred montážou betónovej žumpy je nutné zabezpečiť výkop, do ktorého bude táto žumpa vložená. V opačnom prípade (bez výkopu) ju vodič zloží vedľa nákladného auta a zákazník si ju namontuje na vlastné náklady.

Rozmery výkopu musia byť na každej strane aspoň o 40 cm väčšie, aby sa tým čo najviac uľahčila manipulácia s betónovou žumpou.

Pôdorysné rozmery pre výkop:

8-kubíková: 3,5 x 3,25 m

12-kubíková: 4,7 x 3,25 m

14- kubíková: 4,75 x 3,25 m

​Výšku výkopu si treba prispôsobiť podľa stavu aktuálneho terénu. Celková výška kompletu zvykne byť 2,22 m.

Komplet = Žumpa + Platňa + Komín + Deklík

Na dne výklopu by sa malo pripraviť štrkové lôžko cca 10-15 cm.

Okolo výkopu sa nesmie nachádzať zemina, pretože vodič sa musí dostať čo najbližšie, min. 1 m k výkopu pre montáž betónovej žumpy.

Pred montážou žumpy sa vodič musí rozpätkovať na šírku cca 7,5 m.

Je vhodné, aby sa v okolí nenachádzalo vedenie vysokého napätia, nakoľko hydraulická ruka musí byť od neho vzdialená 7 až 10 m.

Ak sa vo výkope nachádza spodná voda vo výške 40 cm odo dna, je potrebné ju prečerpať do betónovej žumpy aby nedošlo k jej nadvihnutiu.

Montáž betónovej žumpy, resp. jej častí sa prevádza na kanalizačnú pur. penu alebo flexi lepidlo (záleží od požiadavky zákazníka).

Avšak v prípade flexi lepidla, dodávame ho my, no zákazník ho musí prapraviť a namiešať.

Doprava betónovej žumpy je v cene do vzdialenosti 50 km (tam aj späť), pri prekročení tejto vzdialenosti je vodič povinný dorátať k cene betónovej žumpy 1,2€/km (tam aj späť) za každý kilometer naviac.

 

Zákazník musí zabezpečiť bezproblémový prístup ku vykopanej jame a bezproblémový priestor na manipuláciu s betónovou žumpou. Betónová žumpa musí byť  osadená do 1 hodiny v opačnom prípade je vodič povinný dorátať za každých začatých 15 minút 12€ k celkovej cene betónovej žumpy.

Pri dvojkomorových betónových žumpách je doplatok 60€ s DPH za vloženú betónovú prepážku a 1x 33 cm komín naviac.

V prípade záujme o zosilnenú vrchnú dosku je doplatok 60€ s DPH.

bottom of page