top of page

Extra info k pivniciam

Pred montážou železo-betónovej pivnice je nutné zabezpečiť výkop, do ktorého bude táto pivnica vložená. V opačnom prípade (bez výkopu) ju vodič zloží vedľa nákladného auta a zákazník si ju namontuje na vlastné náklady.

Rozmery výkopu musia byť z každej strany aspoň o 40 cm väčšie, aby sa tým čo najviac uľahčila manipulácia so železo-betónovou pivnicou.

Pôdorysné rozmery pre výkop: 3,25 x 4,75 m

Na dne výkopu by sa malo pripraviť štrkové lôžko cca 10-15 cm

Okolo výkopu sa nesmie nachádzať zemina, pretože vodič sa musí dostať čo najbližšie, min. 1 m k výkopu pre montáž pivnice.

Pred montážou pivnice sa vodič s autom musí rozpätkovať na šírku cca 7,5 m. Pokiaľ mu to nebude umožnené, zákazník si je povinný zabezpečiť žeriav, ktorý mu pivnicu vloží na žiadané miesto.

Nie je dobré, keď sa v okolí nachádza vysoké napätie, nakoľko hydraulická ruka musí byť od neho vzdialená 7-10 m.

Montáž pivnice , resp. jej častí sa prevádza na kanalizačnú pur-penu alebo flexi lepidlo (záleží od požiadavky zákazníka).

Avšak v prípade flexi lepidla, dodávame ho my, no zákazník ho musí pripraviť a namiešať.

Doprava pivnice je v cene do vzdialenosti 50 km (tam aj späť), pri prekročení tejto vzdialenosti je vodič povinný dorátať k cene pivnice 1,2€ / km s DPH (tam aj späť) za každý kilometer naviac.

Zákazník musí zabezpečiť bezproblémový prístup ku vykopanej jame a bezproblémový priestor na manipuláciu s pivnicou. Pivnica musí byť osadená do 1 hodiny v opačnom prípade je vodič povinný dorátať za každých začatých 15 minút 12€ s DPH k celkovej cene pivnice.

Pivnica s platňou
Pivnica bez platne
bottom of page